Skip to main content
2023

Volume 9 Issue 1, 2023

 1. Kewajipan Membayar Zakat: Analisis Undang-Undang Zakat di Malaysia
  Fadziani Yaakub
 2. Tahap Pengetahuan Akidah Pelajar Sekolah Menengah Di Seremban Negeri Sembilan
  Muhamad Zaki Zainuddin, Suariza @ Hidayah Muhammad
 3. Accelerating Distribution of Muslim Inheritance In The Light of Irtikāb Akhafu Dararayn (Act On Lesser Of The Two Harms)
  Saheed Abdullahi Busari
 4. Integrasi Ilmu Al-Quran dan Bidang Kejuruteraan: Kajian Analisis Terhadap Manfaat Air dalam Meningkatkan Pengeluaran Minyak Mentah
  Amni Haslinda Alpandi, Nurul Badriyah Ali, Amirah Anuar
 5. Perancangan Ekonomi Keluarga dalam Aspek Pengurusan Kewangan Berpandukan Kisah Teladan Nabi Yusuf
  Amiratul Munirah Yahaya, Mohd Asmadi Yakob, Siti Sarah Izham, Murihah Abdullah, Shofiyyah Moidin
 6. Analisis Pelaksanaan Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) di Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf (ZAWAF), Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  Mohd Ashrof Zaki Yaakob, Azri Bhari, Nurulaina Saidin, Mohammad Mahyuddin Khalid, Mohd Faiz Mohamed Yusof, Mohd Yusra Abdullah
 7. Hima dan Pemuliharaan Alam Sekitar dalam Tamadun Islam: Satu Kajian Awal Berkaitan Keperluan dan Impaknya
  Mohd Takiyuddin Ibrahim, Ahmad Jamil Jaafar, Huzaimah Ismail, Mohd Shahrudin Mohmud
 8. Institusi Perbankan Islam dalam Membangun Dana Wakaf di Malaysia
  Zainur Nadiyah Baharudin, Sumaiyah Bahri
 9. Kepentingan Pendidikan Ilmu Falak Terhadap Kesan Pencemaran Cahaya Dari Perspektif Maqasid Syariah
  Mohd Paidi Norman, Muhamad Syazwan Faid, Nur Nafhatun Md Shariff, Mohd Razlan Ahmad
 10. Pembangunan Wakaf Penternakan di Malaysia: Satu Sorotan Awal
  Ummi Sulaim Ahmad Rashid, Mohd Faiz Mohamed Yusof, Azri Bhari, M. Nasrul Hakim Roslan